Kontakt

Elżbieta Jeznach
Dyrektor ds. kluczowych klientów
Tel.: 692 41 99 00
e-mail: ela@businesswomanlife.pl